Skip to Content

بررسی اصلی ترین برنامه سال 1397کشور

Loading the player...

دانلود

 

یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق با حضور در تحریریه خبر 21 روز یازدهم دیماه 96 به موضوع بررسی اصلی ترین برنامه سال 1397کشور برای سومین روز در کمیسیون تلفیق پرداختند.