Skip to Content

بررسی خارج از نوبت گزارش‌های ارسالی مجلس به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس با ‌اصلاح برخی از مواد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند.

 

 ‌‌‌‌‌‌‌به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی  نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 3 این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 159رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 
در ماده (3) اصلاحی این طرح آمده است که ماده (202) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از انجام مراسم تألیف یا سقوط دولت، یا تغییر بیش از نیمی از وزرا از ابتدای شروع به کار دولت، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد به مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی هیأت وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول و قرائت کند سپس معرفی‌نامه و مستندات را برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد.
 
کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظفند پس از بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود.
 
همچنین در نشست امروز مجلس ماده (6) طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 170 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع  208 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
 
بر اساس این ماده اصلاحی یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 234 مکرر به قانون الحاق می‌شود: هر یک از کمیسیون‌ها گزارش موضوع مرتبط با مواد 211، 214 و 234 این قانون را پس از تصویب مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذیربط ارسال می‌کنند.
 
گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر 3 ماه یک بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.
 
بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی، موارد مذکور در مواد 215 و  234 این قانون طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می گیرد. عزل و برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود.
 
بر اساس تبصره 2 این ماده اصلاحی، گزارش ماده 234 در مورد رئیس جمهور بر اساس بند (10) اصل 110 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.