Skip to Content

بررسی لایحه ای در کمیسیون برنامه و بودجه درباره پرداخت "دیه"

بررسی لایحه ای در کمیسیون برنامه و بودجه درباره پرداخت "دیه"


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی لایحه دو فوریتی درباره نحوه تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت دیه به معسرین در این کمیسیون خبر داد. 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی ، محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامیبا اشاره به جلسه فوق العاده امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه آوایی وزیر دادگستری و نماینده دیوان محاسبات حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این جلسه لایحه دو فوریتی مربوط به نحوه تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت دیه به معسرین که از محل بیت المال باید پرداخت گردد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در این جلسه ضمن ابقای صندوق تامین خسارت‌های بدنی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمهیداتی از سوی کمیسیون در نظر گرفته شد تا با تامین منابع مورد نیاز، وزارت دادگستری نیز بتواند وظایف قانونی خود را  انجام دهد.