Skip to Content

بررسی مهم ترین چالش ها و مشکلات پیش روی طرح تحول سلامت در دوره جدید

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درتشریح نشست کمیسیون متبوع خود،گفت: دراین جلسه مهم ترین محورها و چالش های پیش روی طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت، محمد حسین قربانی درتشریح جلسه امروز( یکشنبه 25 تیر) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،گفت: درجلسه امروز به بررسی مهم ترین موضوع حال حاضرحوزه سلامت یعنی چالش های پیش روی اجرای طرح تحول سلامت پرداخته شد، زیرا ممکن است در آینده ای نه چندان دور اجرای طرح تحول با وجود مسائلی نظیر بدهی بیمه ها به مراکز درمانی با مشکلات بسیاری روبه رو شود، البته شرایط و نحوه اداره وزارتخانه بهداشت و درمان در دولت دوازدهم هم مورد بررسی قرارگرفت.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین درنشست امروز نمایندگان نظرات خود را درخصوص برخی افراد که دردولت از آنها به عنوان کاندیدای احتمالی پست وزارت بهداشت نام برده می شود، مطرح کرده و مقرر شد ارزیابی های بیشتری درخصوص عملکرد این افراد تا پیش ازمعرفی وزرای دولت به مجلس صورت گیرد؛همچنین چالش ها و مشکلات پیش روی وزیرآینده وزارتخانه بهداشت و درمان نیز دردستور کار امروز کمیسیون قرارگرفت.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات حال حاضر حوزه بهداشت و درمان بدهی بیمه ها و کمبود منابع است، تصریح کرد: برای کاهش مشکلات وزارت بهداشت و درمان باید پرداخت به موقع بدهی بیمه ها هرچه سریعترانجام شود؛ درغیراین صورت نمی توان مشکلات این حوزه را کاهش داد.