Skip to Content

برنامه های صادقی مقدم کاندیدای حقوقدان عضویت در شورای نگهبان

برنامه های صادقی مقدم کاندیدای حقوقدان عضویت در شورای نگهبان


صادقی مقدم کاندیدای عضویت در شورای نگهبان گفت:همکاری شورای نگهبان و نمایندگان باعث تقلیل موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، محمدحسن صادقی مقدم در نشست علنی امروز(سه شنبه 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از حضور به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان گفت: بعد از اخذ دیپلم ریاضی در جهرم در دانشکده حقوق و حقوق سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در طول خدمت در دستگاه قضایی، دو دوره در هیات منصفه مطبوعات، قوه مجریه، دانشگاه، ستاد برنامه و بودجه، هیات های امنای دانشگاه های مختلف حضور داشتم و همچنین در 11 سال گذشته در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی خدمت کرده ام.

وی با بیان اینکه خود را سرباز بی ادعا در پاسداشت و حافظ ایثارگران و صبر خانواده شهدا می دانم، گفت: در کنار کار اجرایی، به عنوان استاد دانشگاه 7 مقاله و 8 کتاب داشته ام.

صادقی مقدم در وصف قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در بین قوانین اساسی کشورهای دیگر مترقی ترین است، چرا که با حاکمیت اسلام، روح اسلام و قدرت ولایت را در مدیریت اسلامی بنا نهاده و با اتکا به رأی عمومی، مشارکت مردم را فراهم ساخته است.

همکاری شورای نگهبان و نمایندگان باعث تقلیل موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد

وی با بین اینکه شاگرد شهید بهشتی در سال های 59 و 60 بوده است، بیان داشت: فصل اول قانون اساسی بر حقوق ملت، نظام شورایی، رأی مردم، تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تاکید دارد و وظایف مهمی را به شورای نگهبان واگذار کرده است تا مغایرت های مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام و شرع را اعلام کند و بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت داشته باشد و از سوی دیگر تفسیر اصول قانون اساسی را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.

نامزد عضویت در شورای نگهبان در بخش حقوقدان ادامه داد: در اصلاح قانون انتخابات مجلس تمام تلاش خود را برای رعایت احترام، عدل و انصاف را خواهم داشت و همیشه در حد توان در دسترس نمایندگان خواهم بود تا شورای نگهبان و مجلس با همکاری یکدیگر از مشکلات حوزه قانونگذاری در چارچوب وظایفشان بکاهند.

صادقی مقدم ادامه داد: همکاری نزدیکی با نمایندگان برای رفع مغایرت های احتمالی مصوبات مجلس، احراز صلاحیت ها در چارچوب رعایت عدل و انصاف و در زمان بررسی قانون بودجه سنواتی خواهم داشت. از سوی دیگر برای ارتقای جایگاه شورای نگهبان نیز تلاش می کنم.

 

وی گفت: برای این منظور ایده برگزاری همایش های علمی و دانشگاهی، انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از اندیشمندان را دنبال می کنم. اعتقاد دارم همکاری شورای نگهبان و نمایندگان باعث تقلیل موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد./