برومند داشقاپو حبیب

برومند داشقاپو حبیب


منتخب مردم پارس آباد و بيله سوار و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم میباشد متولد ۱۳۴۰ روستای درگاهلو ( داشقاپو)   فرزند : علی حسین  تحصیلات :   فارغ التحصیل (سطح ۲ حوزوی ) لیسانس فلسفه از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی   فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی   سوابق مدیریتی و اجرایی : سال ۱۳۶۳ فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد   سال ۱۳۶۶ نماینده مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار در دوره ۳ مجلس شورای اسلامی   مشاور حوزه وزارتی وزیر کشاورزی   عضو کمیسیون حقوقی قضائی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام   مشاور امور مجلس سازمان بازنشستگی کل کشور  سوابق و فعالیت ها : نماینده مردم مغان در دوره سوم مجلس شورای اسلامی  تحصیلات :   * از سال 130 تا 130 در مقطع کارشناسی و رشته فلسفه و در دانشگاه تهران مرکزی تحصیل کرده است* از سال 130 تا 130 در مقطع کارشناسی ارشد و رشته زبان و ادبیات عربی و در دانشگاه تهران مرکزی تحصیل کرده است شعار انتخاباتی کاندیدا : رفع محرومیت مغان و عدالت اجتماعی  وی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم است