بازگشت به صفحه کامل

بهروز نعمتی از آماده شدن طرحی دو فوریتی در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد.

بهروز نعمتی از آماده شدن طرحی دو فوریتی در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، بهروز نعمتی با اشاره به طرح دو فوریتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طراحی کرده‌اند، اظهار داشت: با تلاش تعدادی از نمایندگان طرحی دو فوریتی در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک، آماده شده است.

نماینده‌ اسدآباد‌ با اشاره به اینکه در این طرح به موضوعات تحریم‌ها و صنایع موشکی توجه شده است خاطر نشان کرد : به صورت کلی در این طرح دو فوریتی که در قالب 7 ماده تنظیم شده به دولت اجازه داده شده تا دولت، اجرای برجام را در چارچوب رعایت مصالح امنیت ملی و توجه به مصوبات شورایعالی امنیت ملی، اقدامات لازم را پیگیری کند.