بهمنی مهناز

بهمنی مهناز


نماینده سراب، عضو کمیسیون اقتصادی باگرایش مستقل در مجلس نهم حضور دارد  متولد 1349 فرزند شهید هوشنگ بهمنی تاریخ شهادت پدر در تاریخ 7/9/1359در طی حمله جنگنده های رژیم بعث عراق در پایگاه دوم شکاری  تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت