Skip to Content

بودجه انبساطی برای دولت ، انقباضی برای مردم

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز یکشنبه شانزدهم دیماه 97 از جلسه کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی