Skip to Content

بودجه زیر ذزه بین مجلس

Loading the player...

دانلود

  

 تاجگردون و زارع رئیس ونایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه 97باحضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر روزیکشنبه سوم دیماه 96 به موضوع بودجه در سال جاری پرداختند.