بیگلری محسن

بیگلری محسن


 

نماینده مردم سقز و بانه، عضو کمیسیون صنایع و معادن با گرایش مستقل در مجلس نهم حضور دارد مهندس محسن بیگلری با رای با اقتدار نماینده سقز و بانه شد رییس دانشگاه فنی مهندسی سنندج - رئیس سابق آموزشکده فنی مهندسی سقز- مدرس نمونه کشور - مدرس دانشگاههای آزاد سقز و سنندج - رئیس سابق هنرستان دکتر حسابی سقز -دبیر دبیرستان های مریوان و سقز - کارشناس ارشد مهندسی صنایع و منابع طبیعی - کارشناس مهندسی مکانیک از دانشکاه شهید رجایی تهران