تاجگردون غلامرضا

تاجگردون غلامرضا


 

منتخب مردم گچساران و باشت، نائب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه نماینده مجلس نهم میباشد اینجانب در شهريور سال 1345 در شهر دو گنبدان از شهرستان گچساران متولد شده و همچون كودكان اين ديار، پاي بر خاكي نهاده و ريشه در خاكي دواندم كه ديار اجدادمان بوده و سرمايه ميهنمان صلابت محيط و متصل به ذخاير بزرگ نفت كشور، نقطه اتكا و اعتماد به نفس فرزندان اين مرز و بوم بود. من هم همچون ساير كودكان اين ديار پاي بر مدرسه علم و دانش گذاشته و دوران ابتدايي و راهنمايي خود را در كنار ياران قديم و دوستان نزديكم آغاز كرده و هيچگاه ياد و خاطره دوستان شهيد و جانبازان و رزمندگان عزيزي كه روزي در كنار آنان بر صندليهاي مدرسه هاي نظامي و سعدي نشسته بودم و روزي ديگر در جوار آنان در سنگرهاي رزم و نبرد خدمت كردم را فراموش نميكنم دوازده ساله بودم كه بوي بهار پيروزي انقلاب اسلامي را در كنار عطر پاك خون شهدا، حس كرده، همچون ساير نوجوانان اين مرز و بوم و در سايه رهنمودهاي حكيمانة پير ديار عشق حضرت امام خميني(ره) درك زيباي جديدي از اسلام كه در ذات و وجود فطريام بود را كسب كردم چند صباحي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه بوتة آزمايش جنگ تحميلي در برابر جوانان و نوجوانان اين مرز و بوم قرار گرفت. در شرايطي كه تنها 15 بهار از عمرم گذشته بود، در كنار ساير فرزندان اين خاك در جبهة نبرد حق بر باطل حضور پيدا كردم. دوم خرداد سال 61 و در آستانه ورود به فتح بزرگ خرمشهرو در شرايطي كه كمتر از سال سن داشتم، قطرهاي از خون ناقابل خود را بر خاك عطرآگين خرمشهر ريخته، تا افتخار اين را داشته باشم در عصر روح الله به خيل جانبازان عزيز جنگ تحميلي بپيوندم  جنگ و تحصيل را در كنار هم ادامه داده و حسرت جا ماندن از قافله فرزندان پاك اين شهر و ديار را در دل خود به جاي گذاشتم. فرزندان پاكي همچون فرود پناهي، موسي اميري، كوروش هاشمي، سيف الله محسني، سعيد چهارده چريك، تيمور پردال، بيتاله حبيبيان، مفقود جاويد الاثر، قدرت الله (منصور) حيدري، پرهون، نعمت اله حسني، برادر شهيدم احمدرضا تاجگردون و دهها شهيد سرافراز ديگر كه افتخار همسنگري با آنان را داشتم  جنگ و حضور در جبهه هاي جنگ مانع از تلاشم براي ادامه تحصيل نشد و در سال 1363 دورهعالي دانشگاهي را در رشته علوم اقتصادي در دانشگاه شهيد بهشتي اغاز کرده و مقطع فوق ليسانس را در رشته برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي و در سال 1370 به اتمام رساندم  در دوره تحصيلم همواره عضو فعال انجمن اسلامي دانشكده و دانشگاهبوده و سالها عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي و نيز عضو شوراي جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد شهيد بهشتي بودم در شرايطي كه هنوز تحصيلاتم در مقطع فوق ليسانس به اتمام نرسيده بود از طرف اساتيدم آقايان مرحوم دكتر نوربخش و دكتر پرويز داودي (معاون اول رييس جمهور) به سمت مدير كل دفتر تحقيقات و سياستهاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب شدم و شايد بتوان در آن مقطع اينجانب را در زمره جوانترين مديران ارشد اقتصادي، اجرايي كشور قرار داد. ردهاي كه سالها ادامه داشته و همواره به عنوان يكي از جوانترين مديران ارشد كشور انجام وظيفه كردم با اتمام تحصيلاتم، به عنوان اداء دين وظيفة خود ديدم كه دانش كسب شده خود را در جهت خدمت به استان محرومم (كهكيلويه و بويراحمد) به كار بگيرم. در آغاز سال 1371 به سمت رياست سازمان برنامه و بودجه استان كهكيلويه و بويراحمد منصوب شدم و قريب به 3 سال سعادت خدمت در كنار كارشناسان و مديران ارزشمند استان را داشتم و همواره تلاش ميكردم بتوانم آنچه را كه موجب رضاي خدا براي خدمت به اين ديار محروم بود اداء نمايمشرايط به ترتيبي ورق خورد كه در اواخر سال 73 به استان فارس عزيمت كرده و به سمت رياست سازمان برنامه و بودجه استان فارس منصوب شدم. مسئوليتي كه قريب به 7 سال به طول كشيد و توانستم در يكي از مهمترين استانهاي كشور وظيفه خطير مديريت بودجه ريزي و برنامه ريزي استان را به عهده داشته باشم. عليرغم تغييرات متعدد مسئوليتي استان فارس (استانداران) در 5 سال از دوران خدمتم به عنوان مدير نمونه استان و كشور انتخاب شدم به واسطه تلاشها و فعاليتهايم افتخار اين را داشتم در سال 76 و در هفتة اول آغاز به كار دولت آقاي خاتمي به عنوان يكي از 30 كارمند نمونه كشور از دست رييس محترم جمهور لوح كارمند نمونه كشور را دريافت نمايم دولت دوم آقاي خاتمي آغازي بود براي عزيمت اينجانب به مركز و انتصاب در مسئوليت معاونت امور مجلس و استانهاي كشور. مسئوليتي كه براي حقير به عنوان اولين فرد از استان كهگيلويه و بويراحمد كه توانسته بود به اين منصب برسد فرصتي را ميتوانست فراهم كند تا بتوانم با كسب تجربة عالي، به كشور و استانم خدمت بهتري بكنم وظيفه دفاع از لوايح دولت و اظهار نظر در مورد طرحهاي مطرح شده توسط نمايندگان مجلس به عهده اينجانب گذاشته و ضمن اجرا و وظيفة هماهنگي امور استانها، وظايف متعددي از جمله مسئوليت هماهنگي بودجه كل كشور، عضويت در ستاد برنامه، دبيري شوراي اقتصاد، دبيري شوراي اشتغال، هيأت امنا ارزي نيز به عهده اينجانب گذاشته شدادامه خدمت و تلاش در مجموعة دولت، شرايطي را به وجود آورد كه 5/1 سال پاياني دولت آقاي خاتمي به سمت معاونت اقتصادي وهماهنگي امور برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منصوب شدم و توانستم در سطحي جامعتر در خدمت به نظام اقتصادي و مديريتي كشور انجام وظيفه كنم مديريت طرحهايي همچون ارايه طرح توازن منطقهاي، اجرا سياست عدم تمركز در بودجه ريزي كل كشور، دفاع صادقانه از برنامههاي دولت، و دهها فعاليت مهم ديگر شرايطي را به وجود آورد تا افتخار اين را داشته باشم كه با تصويب هيأت وزيران و تأييد رياست محترم جمهوري نشان درجه سه خدمت را كه جزء بالاترين نشانهاي عالي كشور ميباشد به دست آورم آغاز به كار دولت نهم موجب خروج تعداد وسيعي از نيروهاي كارشناس كشور منجمله اينجانب از بدنة مديريتي دولت شد و اينجانب نيز بنا بر علاقه و تجربه كاري به عضويت هيأت علمي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه ريزي درآمده و در كسوت مدرس دانشگاه انجام وظيفه كردم. همزمان با انجام اين وظيفه بنابر دعوت برخي از مسئولين دولت وظايفي بر عهده اينجانب گذاشته شد كه شرح اين مسئوليتها در پيوست آمده است