Skip to Content

تاکید بر منع خشونت علیه زنان در مجمع زنان اتحادیه بین المجالس

فاطمه حسینی رئیس مجمع زنان اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU گفت: در نشست مجمع نقش پارلمانها در پوشش همگانی بهداشت و منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس و رئیس مجمع زنان صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما در تشریح این نشست و فعالیت های این مجمع گفت: در این نشست علاوه بر ارائه گزارش از هیأت رئیسه اجلاسیه های قبل، نقش پارلمانها در پوشش همگانی بهداشت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از اقداماتی که در این نشست صورت گرفت، بررسی پیش نویس قطعنامه هایی است که قرار است در کمیته دموکراسی و حقوق بشر از سوی آن کمیته تصویب شود. ما در مجمع زنان اتحادیه بین المجالس موارد متعدد را مورد بحث قرار می دهیم و همچنین پیشنهاد کشورها را بررسی می کنیم و جمع بندی نهایی را به کمیته ای که قطعنامه در آن تصویب می شود ارائه می کنیم تا خروجی های IPU، پاسخگو به حوزه زنان و همچنین در راستای عدالت جنسیتی باشد.

رئیس شورای اجرایی ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی با اشاره به اینکه بحث مهم دیگر اجلاسیه زنان در خصوص  انتشار بیماری های واگیردار نظیر بیماری ایدز و بررسی راه های پیشگیری از گسترش این بیماری بود و با تأکید بر ضرورت دسترسی آحاد جامعه به خدمات مربوط به بهداشت و سلامت  تصریح کرد: با توجه به هزینه های بالای بهداشت و سلامت، دسترسی زنان و کودکان به آن ممکن است با ریسک بالاتری همراه باشد و یکی از بحث های مطرح در اجلاس زنان اطمینان از اهتمام ویژه دولتها و سرمایه گذاری آنها برای دسترسی زنان و کودکان به خدمات بهداشت و سلامت بخصوص در مناطق روستایی بود.

حسینی با بیان اینکه گزارشی در خصوص خشونت علیه زنان در مجمع ارائه شد تأکید کرد: تمرکز این گزارش پیرامون مشارکت سیاسی زنان در پارلمان های اروپا و همچنین میزان خشونت زنان بر مبنای جنسیت بود که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.

رئیس شورای اجرایی ایران در IPU با اشاره به اینکه جهت ایجاد فضای سیاسی و مشارکت زنان در جامعه بایستی بستر امن ایجاد شود تصریح کرد: گزارش خشونت علیه زنان نشان می داد درصد بالایی از زنان به لحاظ روانی مورد خشونت قرار گرفته بودند، حدود 40 تا 50 درصد مورد تهدید و خشونت فیزیکی قرار گرفته بودند، و چند درصدی هم سایر  خشونت ها گزارش شده بود.

وی افزود: این گزارش از جهت میزان خشونت نسبت به زنان اروپا گزارش نگران کننده ای بود که نشان می داد در کاهش مشارکت زنان چقدر می تواند تأثیرگذار باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه این مطالعه فقط در پارلمان اروپا صورت گرفته بود تأکید کرد: طبق پیشنهادی که ارائه شد مقرر شد نمایندگان جوان اعم از مرد و زن در پارلمان از نتایج گزارش فوق اطلاع داشته باشند و نسبت به منع خشونت علیه زنان اقدام کنند.