Skip to Content

تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهیم دشمن خواسته‌های نامشروع خود را به کشور تحمیل کند

Loading the player...

دانلود

 گزارش خبر 21 شبکه یک روز چهار شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 97 از پیام مهم نمایندگان مجلس به رهبرمعظم انقلاب اسلامی