Skip to Content

تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد رد شد

اکبریان

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح دستورکار امروز کمیسیون متبوعش از رد تحقیق و تفحص از سازمان استاندارد خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ عزیز اکبریان در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد دستورکار امروز کمیسیون صنایع و معادن بود که حسن کامران نماینده مردم اصفهان این تحقیق و تفحص را مطرح کرد، که نحوه عزل و نصب مدیران سازمان، نحوه ارتباط سازمان و صنوف خدماتی و میزان کارایی آزمایشگاه های سازمان از محورهای تحقیق و تفحص بود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود:نقش سازمان استاندارد در جلوگیری از واردات، آموزش و پژوهش در سازمان و چگونگی شرح وظایف سازمان محورهای کلی بود که در نهایت در کمیسیون رد شد.

رد طرح ضرورت الزام در برخورداری از شناسه تاییدیه کالا و محصولات ساختمانی

وی با اشاره به حضور رییس سازمان استاندارد در این نشست، ادامه داد:نیره پیروزبخت پاسخ  محورهای تحقیق و تفحص را داد که پس از یک ساعت بحث و گفت وگو که در کمیسیون صورت گرفت با رای گیری تحقیق و تفحص در کمیسیون رد شد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، در تشریح دستورکار دوم کمیسیون صنایع و معادن، یادآور شد: طرح ضرورت الزام در برخورداری از شناسه تاییدیه کالا و محصولات ساختمانی دستورکار دیگر کمیسیون بود که توسط برخی از نمایندگان تهیه شده و به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شده است.

تحقیق و تفحص از سازمان دخانیات به هفته بعد از تعطیلات موکول شد

وی افزود:نماینده وزارت صنعت، سازمان استاندارد، مرکز پژوهش ها و وزارت راه و شهرسازی توضیحات لازم را ارائه دادند و موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند، که با توجه به اینکه 90درصد این طرح در ماموریت های سازمان ملی استاندارد آمده و پختگی لازم را نداشت، در کمیسیون رد شد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دستورکار سوم کمیسیون صنایع و معادن، ادامه داد: تحقیق و تفحص از سازمان دخانیات و سوال از وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به دلیل سفر وزیر تعاون به خارج از کشور این تحقیق و تفحص به هفته های آتی موکول شد.