Skip to Content

تخفیف مجازات شامل جرائم اسیدپاشی نمی شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند مجازات اسیدپاشی قابلیت تخفیف و تعلیق ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 31 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ماده 3 این طرح موافقت کردند.

 

براساس این ماده؛ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعقیب، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشته کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد