Skip to Content

تشکیل کمیته امنیت داخلی مجلس برای بررسی آشوب‌های اخیر کشور

علیرضابیگی خبر داد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در نشست امروز کمیته ویژه امنیت داخلی با واکاوی موضوعاتی که وحدت ملی ما را مخدوش می‌سازد و همچنین اقداماتی که دولت در اجابت خواسته مردم باید انجام دهد، تصمیماتی اخذ شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از فارس احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تشکیل کمیته ویژه امنیت داخلی برای بررسی آشوب‌های اخیر خبر داد و اظهار داشت:‌ نخستین جلسه این کارگروه با محوریت بررسی اتفاقات اخیر در کشور که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت، تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه بر ضرورت اینکه پیام مردم شنیده می‌شد و همچنین مجلس باید نشان دهد که پیام مردم را شنیده تاکید شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد:همچنین اعضا نقطه نظراتی در این راستا چه کارهایی باید در هنگام مواجهه با این موارد باید انجام و قوه مجریه چه اقداماتی باید انجام دهد، بحث و تبادل نظر شد. 

علیرضا بیگی با بیان اینکه وظیفه مجلس در حوزه نظارتی خود در چنین حوادثی تشریح شد، گفت: همچنین در رابطه با اینکه مجلس در راستای خواسته‌های مردم از دولت چه اموری را باید انجام دهد، تصمیم‌گیری شد.

« در نشست امروز کمیته ویژه امنیت داخلی با واکاوی موضوعاتی که امروز وحدت ملی ما را مخدوش می‌سازد و اقداماتی که در چارچوب قوه مقننه در حوزه نظارت به طور خاص باید اتفاق بیفتد و همچنین اقداماتی که دولت در اجابت خواسته مردم باید انجام دهد، تصمیماتی اخذ شد».

وی در خاتمه اعلام کرد که این کارگروه ویژه امروز با عنوان «امنیت داخلی» برای بررسی حوادث اخیر با 12 عضو در کمیسیون تشکیل شد که موارد مذکور را در نشست نخست خود مورد بررسی قرار داد.