Skip to Content

تصویب موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و عراق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری‌ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را بررسی کرده و در نهایت از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه با ۱۶۰ رای موافق، ۵ رای ممتنع و ۳ رای مخالف آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده واحده لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است: در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ موافقت‌نامه رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی الزامی است.