Skip to Content

تصویب کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی

نمایندگان مجلس در خانه ملت با کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 18 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی با کلیات آن موافقت کردند.

محمدعلی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در توضیح این لایحه گفت: تنوع زیستی به عنوان یک سرمایه بزرگ ژنتیکی تلقی می شود که در دنیا یکی از شاخص های توسعه پایدار است از این جهت برای حفظ ذخایر ژنتیکی در کشور که به صورت عمومی بیش از هزار و دویست گونه جانوری و نزدیک به 8 هزار گونه گیاهی وجود دارد لذا برای صیانت از این تنوع زیستی نیازمند قانون مشخصی هستیم تا از خروج درصد بالایی از این گونه ها از کشور که هرساله برای انجام پژوهش و قاچاق و صادرات غیرمجاز انجام می شود جلوگیری شده و پیگیری حقوقی این ذخایر محقق گردد./