Skip to Content

تعدد نهادهای نظارتی مانع از پاسخگویی دستگاه‌ها می شود

تعدد نهادهای نظارتی مانع از پاسخگویی دستگاه‌ها می شود


پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود

تعدد نهادهای نظارتی مانع از پاسخگویی دستگاه‌ها می شود

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی،گفت: در برخی مواقع تعدد دستگاه های نظارتی باعث می شود برخی از دستگاه ها پاسخگوی مسائل مختلف نباشند، بنابراین باید این موضوع ساماندهی شود.

ب.ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خبرگزاری خانه ملت محمدعلی پورمختار با تاکید برلزوم شفافیت دراقتصاد کشور گفت: اعمال نظارت‌های موثر و دقیق برای جلوگیری از فساد در اقتصاد کشور یکی از مسائل ضروری و بدیهی بوده اما نباید فراموش کرد عملکرد نادرست نهادهای اجرایی یکی از دلایل اصلی فساد اقتصادی است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: نهادهای اجرایی که با فعالیت‌هایی اقتصادی، پولی و مالی مرتبط هستند باید کارمندان خود را از تخلفات و سوءاستفاده، ایمن کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم افزود: درداخل نهادهای اجرایی می توان با استفاده ازسیستم ها و ابزارهای نظارتی قوی از فسادهای اقتصادی جلوگیری کرد، بطورمثال در بسیاری از دستگاه ها با استفاده از حسابرسی داخلی می توان مانع از فسادهای اقتصادی شد.

پورمختار گفت: درطول مدت فعالیت درکمیسیون اصل 90 مجلس،تلاش کردم هماهنگی‌هایی در زمینه‌های مختلف با سایر دستگاه‌های نظارتی داشته باشم و این موضوع در پیگیری پرونده‌های تخصصی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس لحاظ شده و حتی راهکارهای در زمینه های مقابله با فساد به دستگاه ها پیشنهاد شد.

ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با فساد

وی ادامه داد: در برخی مواقع تعدد نهادهای نظارتی باعث می شود برخی از دستگاه‌ها پاسخگوی مسائل مختلف نباشند،بنابراین در زمینه نظارت ها باید هماهنگی های بیشتری صورت گیرد.

پورمختار افزود: بطورمثال دریک پرونده همه نهادهای نظارتی همزمان ورود پیدا می کنند و حتی بعضا، رقابتی در این زمینه صورت می گیرد که باعث می شود از مسئله اصلی باز بمانند،این در حالی است که با هماهنگی و توزیع نظارت‌ها می توان این موضوع را ساماندهی کرد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: موضوع تشکیل دیوان اصل 90 در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس تصویب شده و در دستورکار خواهد بود البته برای انجام این مهم باید از لحاظ ساختاری،اختیارات و نیروی انسانی تقویت‌هایی صورت گیرد.