Skip to Content

تعیین نماینده مالی برای فعالیت های انتخاباتی نامزدها و گروه های سیاسی

تعیین نماینده مالی برای فعالیت های انتخاباتی نامزدها و گروه های سیاسی


نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا احزاب و نامزدهای انتخابات برای فعالیت های انتخاباتی نماینده مالی تعیین کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 6 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 8 این طرح با 131 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه نامزدها احزاب و نامزدهای انتخابات برای فعالیت های انتخاباتی نماینده مالی تعیین کنند.

در ماده 8 این طرح آمده است؛ همه نامزدها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری‌ ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

در تبصره 1 این ماده مطرح شده است؛ نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

براساس تبصره 2 این ماده؛ نماینده مالی مکلف است کلیه کمکها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.

در تبصره 3 این ماده آمده است؛ وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.