Skip to Content

تعیین وظایف سه دستگاه برای مدیریت منابع ژنتیکی

نمایندگان مجلس وظایف و مسئولیت های وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و سازمان محیط زیست را برای مدیریت منابع ژنتیکی کشور تعریف کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور با  تصویب ماده ای از این لایحه وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست را در زمینه مدیریت منابع ژنتیکی انسانی و حیوانی تعیین کردند. منظور از «منابع ژنتیکی» در این قانون هر نوع ماده ژنتیکی با منشا گیاهی، جانواری و یا میکروارگانیسم است که دارای واحدهای قابل توارث باشند و ارزش بالفعل یا بالقوه داشته باشند.

بر اساس ماده تصویب شده در این لایحه «در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند هر کدام با استفاده از امکانات جاری بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با سازماندهی تمام واحدهای درون سازمانی موجود که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبوداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این منابع، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند.

الف: شناسایی، نگهداری، ثبت حفاظت پایش و احیای منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنها

ب: نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاه های مربوطه

پ: استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی

ت: ارتقا آگاهی های عمومی و دانش تخصصی مربوط

ث: شناسایی عوامل تهدیدکننده، پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی

ج: حمایت و توسعه منابع تحقیقات در زمینه حفاظت ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی

تبصره: در اجرای این قانون مقام صلاحیت دار در مراجع و مجامع بین المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.