Skip to Content

تفحص از بانک شهر تصویب شد

نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، با تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

1. بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری های دیگر.

2. بررسی اقدامات شرکت مسکن و ساختمان جهان وابسته به بانک شهر.

3. بررسی اقدامات مرتبط با خط (6) مترو.

4. بررسی نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال.

5. بررسی نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان های بانک.

6. بررسی دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری.

7. بررسی اهلیت مدیران بانکی.

 

8. بررسی نسبت مدیران بانک و مسئولین شهرداری و نسبت های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری