Skip to Content

تقدیررئیس مجلس ازتیم ملی وزنه برداری وپهلوان کریمی

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز چهارشنبه ششم دیماه96 از تشکر و قدردانی رئیس مجلس شورای اسلامی، از تیم ملی وزنه برداری کشورمان که برای نخستین بار در تاریخ به مقام قهرمانی جهان نائل آمدند