تمیمی عبدالله

تمیمی عبدالله


 

منتخب مردم شادگان، عضو کمیسیون انرژی با گرایش مستقل در مجلس نهم حضور دارد حاج عبدالله تمیمی یکی از افراد خدوم ملت، متولد شهرستان خرمشهر است که با حضور 8 سال در جبهه های نبرد حق علیه باطل، رشادت های زیادی را از خود بر جای گذاشت. وی جانباز و دارای مدرک کارشناسی در رشته فقه و مبانی حقوق است