Skip to Content

تکلیف تلفیقی‌ها برای تخصیص اعتبار جهت تکمیل پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها

تکلیف تلفیقی‌ها برای تخصیص اعتبار جهت تکمیل پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها


اعضای شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها مکلف شدند 5درصد از اعتبارات خود را برای تجهیز و تکمیل رده‌های مختلف انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها تخصیص دهند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از فارس؛ اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در نشست شب گذشته خود مصوب کردند که بند «و» تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کشور به شرح زیر تنفیذ می‌‌شود.

طبق این مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور مکلف هستند تا 5درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان موضوع جدول (10-1) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه نمایند.