Skip to Content

تکلیف گمرک به واریز مالیات و عوارض کالاهای وارداتی در زمان ترخیص

تکلیف گمرک به واریز مالیات و عوارض کالاهای وارداتی در زمان ترخیص


نمایندگان مجلس در مصوبه ای گمرک را مکلف کردند مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۶ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن مؤدیان مکلفند مالیات فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واریز کنند.

به موجب تبصره ۱ این ماده سازمان می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آن ها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز کنند. آیین نامه اجرائی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم می شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد. مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار، در صورتی که مصرف  کننده نهایی نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید.

طبق تبصره ۲ این ماده گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به  صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌های ‏گمرکی و یا فرم‌های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط را ‏فراهم نماید.‏ گمرک مکلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش»، تضمینات لازم را براساس مقررات تبصره ماده (۵۳) قانون امور گمرکی أخذ کند.

براساس تبصره ۳ این ماده واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به  موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، «تولید داخل» محسوب می شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقیمانده که «کالای وارداتی» محسوب می  شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.

به موجب تبصره ۴ این ماده واردکنندگان خدمت مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نیستند.

طبق تبصره ۵ این ماده مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی وارداتی و تولیدی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت  های هوایی)، شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآورده  های تولیدی) و شرکت های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت  های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت  های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، وصول و به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.