Skip to Content

جذب داوطلبان بومی توسط شورای توسعه مدیریت در اولویت قرار گرفت

جذب داوطلبان بومی توسط شورای توسعه مدیریت در اولویت قرار گرفت


نمایندگان مردم در خانه ملت به جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها توسط شورای توسعه مدیریت اولویت دادند.

 

به گزاررش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده از سوی شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده و تبصره این قانون موافقت کردند که براساس آن جذب داوطلبان بومی توسط شورای توسعه مدیریت اولویت می گیرد.

براساس ماده واحده اصلاح شده طرح مذکور؛  به انتهای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی جمله ذیل اضافه می شود: "شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها، اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان متولد همان شهرستان می باشد."

همچنین در تبصره اصلاح شده این ماده واحده ذکر شده که؛ در تبصره ماده واحده عبارت "و شامل کلیه مواردی که مهلت ثبت نام به پایان رسیده ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است نیز می گردد." حذف شد./