جعفری قاسم

جعفری قاسم


 

منتخب مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس نهم راه یافت. سوابق کاری عضو هيأت مديره مؤسسه فرهنگي اجتماعي آزادگان، مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور آزادگان، مدير كل فرهنگي ستاد كل آزادگان كشور، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و رئيس دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي  تحصیلات: دكتراي فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات