جلیلیان علی

جلیلیان علی


 

منتخب مردم اسلام آباد غرب و دالاهو عضو کمیسیون قضایی در مجلس نهم میباشد در سال ۱۳۴۱ در یکی از روستاهای اسلام آباد غرب به نام قلعه هرسم متولد گردید و تحصیلات ابتدایی را درهمان روستا به پایان رساند. سپس تحصیلات خود را در دوره های راهنمایی و دبیرستان در اسلام آباد غرب گذراند و در سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ تحمیلی در دفاع مقدس شرکت نمود پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در رشته ی حقوق و علوم قضایی دانشگاه تهران مدتی به امر تدریس در آموزش و پرورش اسلام آباد غرب و روستاهای منطقه پرداخته و سپس وارد دستگاه قضایی شد و بعنوان قاضی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب و رئیس دادگستری شهرستان روانسر و رئیس دادگستری شهرستان جوانرود و معاون دادستان کرمانشاه و هم اکنون قاضی دادگستری کرمانشاه مشغول به تحصیلات در مقطع دکترای حقوق خصوصی