Skip to Content

حذف زمان تحصیل از سنوات بازنشستگی فرهنگیان نباید عطف به ما سبق شود

میرزاده در گفتگوی اختصاصی با مجلس تی وی:

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: مصوبه دولت در لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری اگر بخواهد شامل وضعیت فرهنگیان بیست تا سی سال قبل شود اجحاف در حق آنهاست و همچنین خلاف تعهدات اخلاقی، قانونی و دارای اشکال است.

حمایت میرزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی با اشاره به پیشنهاد هیأت دولت در لایحه اصلاح قانون مدیریت و خدمات کشوری در خصوص حذف زمان تحصیلی از سنوات بازنشستگی فرهنگیان گفت: این لایحه هنوز در کمیسیون آموزش مطرح نشده اما قانون نباید عطف به ما سبق باشد.

وی افزود: مطایق قانون فرد از روزی که به عنوان دانشجو، وارد دانشگاه تربیت معلم یا دانشگاه فرهنگیان می شود به عنوان استخدام رسمی تلقی شده و این سنوات تحصیل جزء سوابق وی محاسبه شده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: دولت اگر می خواهد قانون را اصلاح یا تصویب نماید باید به این نکته توجه کند و بگوید از این تاریخ به بعد کسی که می خواهد برای دبیری وارد دانشگاه فرهنگیان شود طول تحصیل دوره دانشگاه وی به عنوان خدمت محاسبه نخواهد شد و در این صورت قابل قبول خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مصوبه دولت اگر بخواهد شامل وضعیت فرهنگیان بیست تا سی سال قبل شود اجحاف در حق آنهاست افزود: این قسمت از مصوبه بر اساس تعهدات دولت نیست و دارای اشکال و خلاف تعهدات اخلاقی و قانونی است

میرزاده گفت: باید دیدگاه دولت را هم در این خصوص در نظر گرفت شاید نگاه دیگری وجود داشته باشد. این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید در کمیسیون تخصصی مورد بحث قرار گیرد.

به گزارش مجلس تی وی رییس جمهور لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و در بند ۵۱ و در اصلاح ماده ۱۰۵ تبصره 2 این لایحه آمده است: دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می شود ، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۶۹ ) از این جهت فاقد اعتبار است.