Skip to Content

حذف سلطه دلار با اجرای پیمان های پولی چندجانبه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای حذف سلطه دلار، بایستی کشورها از واحدهای پولی خود برای انجام معاملات و مراودات اقتصادی استفاده کنند.

 

 

 

 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ عینن الله شریف پور نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیمان های پولی دو جانبه و چندجانبه گفت: انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه می تواند به سلطه دلار در عرصه اقتصادی پایان دهد.

وی گفت: برای حذف سلطه دلار، بایستی کشورها از واحدهای پولی خود برای انجام معاملات و مراودات اقتصادی استفاده کنند که با تقویت این روش می توان نقش دلار را در عرصه اقتصادی تضعیف کرد تا دیگر آمریکا نتواند از این طریق کشورها را تحت فشار اقتصادی قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این پیمان ها گفت: در این خصوص نباید نگاهمان جزیره ای باشد با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور و روابطمان به وجود آمده، نیاز این است که تصمیمات منطقی و به موقع گرفته شود.
شریف پور عنوان کرد:به همان اندازه که دولت برای انجام معاهدات  اقتصادی خود در دنیا و به ویژه با ۱۵ همسایه خود  مصمم است مجلس نیز پیگیر این موضوع است./