Skip to Content

حذف 4 صفر از پول ملی اثری در کاهش تورم ندارد

حذف 4 صفر از پول ملی اثری در کاهش تورم ندارد


حسینی شاهرودی بیان کرد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: همزمان با آرامش و ثبات در بازار ارزی، پولی، بانکی و بورس باید موضوع حذف ۴ صفر پیگیری شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به در دستورکار قرار گرفتن حذف 4 صفر از پول ملی، گفت: حذف 4 صفر از پول ملی اثری در کاهش تورم نخواهد داشت، اما آثار مثبت روانی در جامعه بر جای می گذارد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت انتخاب زمان مناسب برای حذف صفر از پول ملی، افزود: تمامی اقتصاددانان معتقد هستند که حذف صفر باید در شرایط ثبات انجام شود، چراکه اگر هم اکنون 4 صفر حذف شود و سال بعد نیاز باشد که صفرهای دیگر حذف شود نقض غرض و مضحکه می شود.

وی با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی باید زمانی عملیاتی شود که آرامش نسبی در بازار به وجود آمده و چالش های جدی در حوزه اقتصادی وجود نداشته باشد، ادامه داد: زمانی باید حذف 4 صفر از پول ملی اتفاق بیفتد که چالش های ارزی و درآمدی و همچنین چالش های تامین منابع لازم برای پروژه های عمرانی برای دولت وجود نداشته باشد.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه دولت باید برای حذف 4 صفر نظر مجلس را جلب کند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر این چالش‌ها در حوزه های پولی، مالی و ارزی ادامه یابد، شاید حذف چهار صفر در حوزه اقتصادی کارساز نباشد.

مجلس از جزئیات طرح حذف 4 صفر دولت بی‌اطلاع است

وی با بیان اینکه در حوزه پولی و بانکی باید آرامش در بازار وجود داشته باشد، افزود: در شرایط کنونی یکی از الزامات این بوده که حوزه بورس رونق یافته و تقویت شود و همزمان با آرامش و ثبات در بازار ارزی، پولی، بانکی و بورس حذف 4 صفر پیگیری شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه حذف 4 صفر در دوره زمانی مناسب خود یک اقدام اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: مجلس هنوز از جزئیات طرح حذف 4 صفر دولت بی‌اطلاع است، اما در نهایت دولت باید نظر مجلس را در این باره جلب کند.