Skip to Content

حسین زاده نماینده نقده و اشنویه

Loading the player...

دانلود

نطق میان دستور عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی 98/07/22