Skip to Content

حضور مردم در انتخابات، پیروزی بر دشمن در جنگ اقتصادی است

حضور مردم در انتخابات، پیروزی بر دشمن در جنگ اقتصادی است


عضو کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس گفت:پیروزی حضور مردم در انتخابات، پیروزی بر دشمن در جنگ اقتصادی است که می‌تواند هویت ایرانی را محفوظ نگه دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از میزان؛ ابوالفضل ابوترابی با اشاره به حضور مردم در انتخابات و تاکیدات مقام معظم رهبری در این رابطه گفت: بیان مطالب رهبری درباره انتخابات نشان از این دارد که ایشان نگاهشان فراتر از جناح‌های سیاسی متداول در داخل کشور است.

وی افزود: رهبری به خوبی تاکید کرد که کسانی که دلخوری دارند و حتی نظام را قبول ندارند ،برای ایرانی بودن بیایند و پای صندوق‌ها حاضر شوند چرا که امروز ما در یک جنگی اقتصادی قرار داریم که کم از جنگ نظامی ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: پیروزی حضور مردم در انتخابات، پیروزی بر دشمن در جنگ اقتصادی است که می‌تواند هویت ایرانی را محفوظ نگه دارد بنابراین هر کسی که ایرانی است و ایران را قبول دارد باید پای صندوق رأی بیاید تا هویت ایران حفظ شود.

ابوترابی بیان کرد: در شرایط فعلی حضور مردم در انتخابات مجلس یازدهم بسیار، بسیار اهمیت دارد.