Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حفظ اصول و توسعه ارتباطات بین‌المللی لازم و ملزوم یکدیگرند

حفظ اصول و توسعه ارتباطات بین‌المللی لازم و ملزوم یکدیگرند


اکبری مطرح کرد:

اکبری با بیان اینکه حفظ ارزش‌ها و مبانی و توسعه ارتباطات لازم و ملزوم هم هستند گفت: این مساله منافاتی ندارد که بخواهیم با دنیا هم ارتباط داشته باشیم.

 

به گزارش مجلس تی وی به نقل از ایسنا؛ علی اکبری با اشاره به تاکیدات رهبری در محفل انس با قرآن در خصوص تاکید بر توسعه روابط بین‌المللی که منافاتی با صراحت در مبانی و اصول ندارد، گفت: در واقع این تاکید می‌تواند نقشه راهی باشد برای کسانی که در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی تاثیرگذار هستند.

وی تصریح کرد: یک فرد نمی تواند دو زیست باشد هم یک طرف را داشته باشد هم طرف دیگری را. آن چیزهایی که ارزش و رکن است باید کاملا مورد رعایت قرار گیرد و با توجه به تاکیدی هم که رهبری نسبت به مباحث دینی اعتقادی و ارزشی داشته‌اند باید به آن پایبند باشیم.

این نماینده اصلاح طلب مجلس خاطرنشان کرد: پایبندی به مباحث دینی و ارزشی منافاتی ندارد که بخواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم حتی در توصیه ها و آموزه های دینی هم تاکید شده که علم را یاد بگیریم حتی اگر در چین باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: حفظ ارزش‌ها و توسعه روابط بین المللی همان مبناهایی هستند که باید به آن توجه شود و این ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

این عضو فراکسیون امید مجلس همچنین بیان کرد: به نظر می رسد این موضوع بیشتر در حوزه افرادی است که به گونه ای نقشی در تصمیم گیری دارند یا در مذاکرات خارجی حضور دارند و حتی می تواند مخاطبان آن نمایندگان مجلس باشد که در بعد قانونگذاری و فعالیت های اجرایی تاثیرگذار هستند.