Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حق نگهداری والدین و همسران نیازمند به نگهداری جانبازان وشهدا مشخص شد

حق نگهداری والدین و همسران نیازمند به نگهداری جانبازان وشهدا مشخص شد


.

با مصوبه مجلس محل تامین اعتبار حق نگهداری والدین و همسران نیازمند به نگهداری شهدا مشخص شد. 

به گزارش مجلس تی وی، نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی امروز پارلمان در ادامه بررسی موادی از لایحه بودجه سال 95 که از شورای نگهبان اعاده شده بود، با اصلاح تبصره 17 الحاقی این لایحه موافقت کردند که براساس آن عبارت (موضوع ردیف 131600 جدول شماره 7 این قانون) بعد از عبارت (از محل اعتبارات خود) اضافه می‌شود.

براساس تبصره الحاقی 17 اصلاح شده لایحه مذکور؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره 7 این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی  ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند، در صورتی که در میان خانواده فرد یا افرادی از آنها نگهداری کند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان 30 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

نمایندگان در ادامه با حذف تبصره الحاقی 16 لایحه بودجه سال 95 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز موافقت کردند.

گفتنی است این تبصره الحاقی درخصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود.

در تبصره 16 آمده بود: به دولت اجازه داده می شود براي تسریع در اجراي سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههاي اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد ( 10 %) اعتبارات هزینهاي (به استثناي فصول اول و ششم) و پنج درصد ( 5%) اعتبارات طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه اي به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براي تأمین اعتبار اجراي برنامهها، طرحها و پروژه هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.