حیدر پور شهرضایی عوض

حیدر پور شهرضایی عوض


نماینده حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان و منظریه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است در فراکسیون اصولگرایان نیز عضویت دارد. حیدرپور متخصص بیهوشی است و در انتخابات مجلس هشتم با کسب 45 درصد آراء و اخذ 24 هزار و 65 رأی، حدود 45درصد آرا، به مجلس راه یافت. عوض حیدرپور شهرضایی در سال 1333 در شهرستان شهرضا استان اصفهان متولد شد. وی که در هفتمین دوره انتخابات مجلس نیز به عنوان نماینده حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان و منظریه برگزیده شده بود، متخصص بیهوشی است. حیدرپور با زبان انگلیسی و عربی آشناست و پیش از ورود به مجلس به عنوان استاد دانشگاه و متخصص بیهوشی فعالیت کرده است.   حیدرپور که در در مجلس هفتم عضو کمیسیون بهداشت و درمان بوده است، در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عضویت دارد و در عین حال از اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه است. وی همچنین نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و از سوی دیگر یکی از دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای کشور است. وی همچنین از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس و گروه دوستی پارلمانی ایران- قبرس، ایران- ارمنستان و ایران- بولیوی به شمار میرود وی در مجلس نهم نیزعضو کمیسیون امنیت ملی و عضو هیئت نظارت بر امور نمایندگان میباشد.