خان محمدي خرمي محمدرضا

 

منتخب مردم ابهر و خرمدره و نائب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد سوابق علمی و کاری: حضور مستمر در صنعت از سال 1381 تاكنون (مدير تحقيق و توسعه و مشاور مديرعامل شركت تولي پرس از سال 1381 تا كنون، عضو هيأت مديره شركت البرز بالك به عنوان شركت توليدكننده مواد اوليه داروئي كشور)، پژوهشگر نمونه حوزه كسب و كار كشور با حكم وزير كار و امور اجتماعي در سال 1390، برگزيده رتبه سوم گروه محققين فناوريهاي نوين در سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در سال 1386 بهدليل انجام پروژه كاربردي، مجري 32 پروژه كاربردي استقراريافته در صنعت با صرفه جويي ارزي قابل توجه در صنعت پس از اجراء، مجري پروژه پودر شوينده نانو براي اولين بار در جهان، مجري پروژه نانو مايع ظرفشويي براي اولين بار در جهان، انتخاب طرح كاربردي ايشان در استان قزوين و ارائه آن به ستاد ملي جشنواره نوآوري و شكوفايي كشور در سال 1387، ثبت 9 اختراع صنعتي، تأليف دو كتاب كاربردي- صنعتي چاپ شده با جديدترين موضوع مرز دانش جهاني در خارج از كشور، عضو شوراي علمي دفتر نخبگان استان قزوين با حكم معاونت علمي رئيسجمهور و رياست بنياد ملي نخبگان كشور از سال 1388 تاكنون، پژوهشگر منتخب دانشگاه ازسوي دانشگاه، يا استان يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري سالهاي 1381 تا 1390، راهنمايي و مشاوره دهها پايان هنامه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري با عناوين صنعتي در صنايع دارو، شوينده، نفت كشاورزي، چاپ 9 مقاله در موضوع تشخيص سرطان براي اولين بار در جهان، چاپ 12 مقاله در موضوع دارو، چاپ 10 مقاله در موضوع شوينده چاپ 4 مقاله در موضوع نانو و نفت، چاپ 2 مقاله در مجلسه بين المللي با بالاترين ضريب تأثير در شيمي تجزيه در سال 2011، عضو كميته شيمي صنعت انجمن شيمي ايران، پيش كسوت منتخب استان قزوين در حوزه صنعت درسال1386، ارائه دهنده كارگاههاي آموزشي صنعتي، عضو كميته فني متناظر دبيرخانه سازمان بينالمللي استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، محقق مدعو دانشگاه والنسيا اسپانيا در سال2005، دانشمند مدعو مركز تحقيقات ملي كانادا در سال 2010، تدريس دروس مرتبط با صنعت در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي