خسروی سهل آبادی ابوالقاسم

خسروی سهل آبادی ابوالقاسم


منتخب مردم تربت حيدريه، مه و لات و زاوه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: مديريت آموزش و پرورش شهرستان زاوه، كارشناس حراست آموزش و پرورش، تدريس در مراكز آموزش عالي و دانشگاه، مربي سياسي و دورههاي معرفت سپاه، دبير آموزش و پرورش تحصیلات: فوق ليسانس فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه