خصوصی ثانی حمیدرضا

خصوصی ثانی حمیدرضا


 

منتخب مردم صومعه سرا و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: رئيس آموزش و پرورش فومنات، معاون مالي اداري و پشتيباني بهزيستي استان، معاون عمراني سازمان منطقه ويژه اقتصادي، مديركل عمران و شهرسازي منطقه آزاد گيلان، مدير اجرايي طرح ساحلي گيسوم از سازمان ملي جوانان ايران، مسؤول اجرايي طرح بلند مرتبه سازي مهستان از بنياد جانبازان، نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان صومعه سرا، عضو نظام مهندسي استان گيلان، عضو شوراي اجرايي جهاد سازندگي صومعه سرا، مسؤول واحد فرهنگي جهاد سازندگي، مسؤول تشكيل شوراهاي اسلامي جهاد سازندگي صومعه سرا، عضو بسيج اساتيد گيلان تحصیلات: فوق ليسانس عمران گرايش سازه دانشگاه آزاد اسلامي تاكستان