Skip to Content

خط و نشان روحانی برای آمریکا

Loading the player...

دانلود

سخنان رئیس جمهور در مورد پیمان شکنی های مکرر آمریکایی ها . گزارش خبر 21 شبکه یک روز یکشنبه هفتم آبانماه 96