دامادی محمد

دامادی محمد


 

منتخب مردم ساري و مياندورود و عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: استاد دانشگاه، عضو شوراي اسلامي شهر ساري تحصیلات: فوق ليسانس عمران سازه دانشگاه بابل