درویش پور حجت الله

درویش پور حجت الله


منتخب مردم ايذه و باغملك و عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات در مجلس نهم میباشد. شغل: استاد دانشگاه تحصیلات: دكتراي علوم سياسي از هندوستان