درویش پور حجت الله

منتخب مردم ايذه و باغملك و عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات در مجلس نهم میباشد. شغل: استاد دانشگاه تحصیلات: دكتراي علوم سياسي از هندوستان