دستغیب سید احمدرضا

دستغیب سید احمدرضا


 

نماینده حوزه انتخابیه شیراز، در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که در انتخابات میاندوره ای به مجلس هشتم راه یافت، عضو کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون اقلیت است. دستغیب با اخذ 52 هزار و 533 رأی به عنوان منتخب مردم شیراز در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزیده شد. سید احمدرضا دستغیب فرزند فخرالدین در سال 1343 در شهرستان شیراز استان فارس متولد شد. وی دارای مدرک مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز است، تحصیلات حوزوی را در حد سطح انجام داده و به زبانهای انگلیسی و عربی آشناست. احمدرضا دستغیب پیش از ورود به مجلس به عنوان شهردار شیراز، رئیس عقیدتی سیاسی شهربانی و رئیس عقدیتی سیاسی نیروی انتظامی استان فارس خدمت کرده است.   وی در حال حاضر عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و دبیر اول این کمیسیون است و در فراکسیون اقلیت مجلس نیز عضویت دارد. عضویت در فراکسیونهای کارگری، وقف و امامزادگان، حمایت از سرمایه گزاری خارجی و صنایع غذایی از دیگر فعالیتهای احمدرضا دستغیب در مجلس شورای اسلامی است. دستغیب همچنین در گروه دوستی پارلمانی ایران-سنگاپور، ایران-کره جنوبی و ایران-آرژانتین مجلس هشتم حضور دارد.