دستور جلسات صحن علنی و کمیسیون

دستور جلسات صحن علنی و کمیسیون


 

 
   

 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی رديف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

1      

596

ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اجتماعي در مورد: طرح دوفوريتي اصلاح ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري (طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان)

1534

1528

1533

پيوست1 دارد

2      

465

گزارش كميسيون قضائي و حقوقي در مورد:

طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان)

1538

1065

1312

1465

3      

285

ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون انرژي  در مورد:

طرح حمايت از صنعت برق كشور

اصلاحيه1 992

563-683

پيوست دارد  684-991 پيوست‌دارد

4      

518

ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون عمران در مورد:

طرح‌يك فوريتي توسعه ‌و بهینه‌سازی‌آب ‌شرب ‌شهری‌و روستایی‌در کشور

1509

1173 1240

1508

5      

460

گزارش كميسيون قضائي و حقوقي در مورد:

طرح الحاق دو تبصره به ماده(241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي‌از قانون تجارت(مصوب1347) (يك‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 18/3/1394 به تصويب رسيد)

 

1516

 

1053

 

6      

584

گزارش كميسيون قضائي و حقوقي در مورد:

لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري (يك‌فوريت اين لايحه در جلسه علني مورخ 24/3/1394 به تصويب رسيد)

1540

1471

7      

402

گزارش كميسيون قضائي و حقوقي در مورد:

طرح حمايت از مالكيت صنعتي(ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري) (يك‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 6/9/1392 به تصويب رسيد)

1546

861

8      

511

گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مورد:

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (يك‌فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 8/7/1393 به تصويب رسيد)

1548

1199

1547

9      

315

گزارش كميسيون فرهنگي درمورد:

طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده (دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

1019

596-1036

دوپيوست دارد

10  

145

گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده است) (دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

299

217

297

11  

282

گزارش كميسيون اجتماعي درمورد:

طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

729

560-720

جايگزين پيوست و پيوست 1دارد

12  

87

گزارش‌كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي درمورد:

لايحه چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هياتهاي انضباطي نيروهاي مسلح (دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

254

91

13  

210

بررسي طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (در اجراي ماده  146 آئين‌نامه داخلي بنا به تقاضاي بيش از ده نفر از طراحان محترم و دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت. ضمناً گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مستند به ماده(146)‌آئين نامه داخلي ‌و تبصره(1) آن‌واصل‌و تقديم ‌شده است)

1506

395

1317

1505

14  

58

گزارش كميسيون اقتصادي درمورد:

لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي (دراجراي‌ماده104آئين‌نامه‌داخلي‌با اولويت‌در دستور قرار گرفت)

742

62

740

15  

406

گزارش كميسيون عمران درمورد:

طرح جلوگيري از پرداخت دموراژ (خسارت تاخير) به كشتي‌ها (دراجراي‌ماده104آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

1107

873

1106

16  

208

گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

655

393

651

17  

123

گزارش كميسيون عمران درمورد:

طرح الحاق يك تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور (دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

302

158

301

18  

360

گزارش كميسيون قضائي و حقوقي درمورد:

طرح جرم سياسي(دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)

1097

751

 

سؤالات

1.    سؤال تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از وزير محترم كشور. 

2.  سؤال سركار خانم فاطمه آليا نماينده محترم تهران، شميرانات، ري، اسلامشهر و پرديس از وزير محترم‌تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

 

انتخاب ناظرين درمجامع و شوراها

 

رديف

عنوان

1    

انتخاب دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي           به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهي از منكر(موضوع بند(8) ماده(19) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 23/1/1394)

 

مستندات و سوابق قانوني انتخاب ناظرين

 

ماده (19) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

ماده 19- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

1- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد

2- وزیر کشور

3- وزیر اطلاعات

4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

5- وزیر آموزش و پرورش

6- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7- وزیر صنعت، معدن و تجارت

8- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

9- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

10- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

11- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

12- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

13- رئيس سازمان بسیج

14- دبیر ستاد ائمه جمعه

15- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه

16- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران

17- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره1- اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت كنند.

تبصره2- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

 

دستور هفتگی کمیسیون ها روز تاريخ

ساعت

موضوع


الف- كميسيون‌هاي خاص

1- كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي

يكشنبه

29/6/1394

14 تا 15

1- نشست هيأت رئيسه كميسيون

15 تا 30/16

2- جلسه اعضاي ثابت كميسيون براي بررسي شكايات واصله

سه‌شنبه

31/6/1394

30/14 تا 16

جلسه اعضاي ثابت كميسيون براي بررسي شكايات واصله

كارگروه فرهنگي و اجتماعي

يكشنبه

29/6/1394

30/16 تا 30/17

جلسه كارگروه فرهنگي و اجتماعي كميسيون براي رسيدگي به شكايات واصله

كارگروه اقتصادي، فني و عمراني

يكشنبه

29/6/1394

30/16 تا 30/17

جلسه كارگروه اقتصادي، فني‌ وعمراني كميسيون براي رسيدگي به شكايات واصله

كارگروه ارتقاي سلامت اداري

يكشنبه

29/6/1394

30/16 تا 30/17

جلسه كارگروه ارتقاي سلامت‌اداري كميسيون براي بررسي پرونده‌هاي مطروحه


كارگروه قضائي

دوشنبه

30/6/1394

14 تا 15

جلسه كارگروه قضائي كميسيون براي رسيدگي به شكايات واصله


كارگروه سياسي و نظامي

سه‌شنبه

31/6/1394

30/13 تا 30/14

جلسه كارگروه سياسي و نظامي كميسيون براي رسيدگي به شكايات واصله

2- كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي


سه‌شنبه

31/6/1394

7

1- بررسي طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي (چاپ 1358)

2- بررسي مباحث مربوط به ساختار اداري مجلس


3- كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي

اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
دوشنبه

30/6/1394

7

1- بررسي موضوع حمايت از توليد داخل و خروج از ركود با حضور مسؤولين ذي‌ربط

8

2- بررسي طرح اصلاح ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي


سه‌شنبه

31/6/1394

7 تا 8

جلسه هيأت رئيسه كميسيون

4-كميسيون مشترك ساماندهي خدمات‌رساني به روستاها

يكشنبه

29/6/1394

16 تا 18

ادامه رسیدگی به طرح یک‌فوریتی ساماندهی خدمات رسانی به روستاها (چاپ 1215)

(محل‌تشکیل‌جلسه: کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی)


ب- كميسيون‌هاي تخصصي

1- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري


يكشنبه

29/6/1394

14 تا 30/14

1- تبادل اخبار

30/14 تا 30/16

2- بررسي متن برنامه جامع اقدام مشترك (ارجاعي از هيأت رئيسه)
با حضور مسؤولين سابق و لاحق سازمان انرژي اتمي

دوشنبه

30/6/1394

14 تا 16

بررسي متن برنامه جامع اقدام مشترك (ارجاعي از هيأت رئيسه)
با حضور مسؤولين سابق و لاحق سازمان انرژي اتمي

سه‌شنبه

31/6/1394

7 تا 8

1- جلسه هيأت رئيسه كميسيون

14 تا 30/14

2- تبادل اخبار

30/14 تا 16

3- بررسي متن برنامه جامع اقدام مشترك (ارجاعي از هيأت رئيسه)
با حضور مسؤولين سابق و لاحق سازمان انرژي اتمي


2- کمیسیون اجتماعي

يكشنبه

29/6/1394

14 تا 30/15

بررسي طرح امتياز بندي عوامل ايثارگري (چاپ 1529)

30/15 تا 16

دعوت از مديران عامل شركتهاي سايپا و پارس خودرو به‌منظور بررسي مسائل و مشكلات كارگران

دوشنبه

30/6/1394

-

متعاقباً اعلام خواهد شد.

سه‌شنبه

31/6/1394

14 تا 16

دعوت از فرمانده سازمان بسيج مستضعفين به‌منظور ارائه گزارش عملكرد آن سازمان در حوزه اجتماعي


3- كميسيون اقتصادي


يكشنبه

29/6/1394

14

1- ادامه بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از سوی شورای نگهبان) (اصلی- چاپ 1379)

2- ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن (اصلی- چاپ 1241)

16

3- جلسه هیأت تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد سهام عدالت

دوشنبه

30/6/1394

30/11

جلسه با رئیس و معاونین اتاق اصناف ایران و استماع گزارش عملکردی آنان

سه‌شنبه

31/6/1394

14

1- ادامه بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی مهران و اردبیل (چاپ 1428)

2- ادامه بررسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر (چاپ 1363)

3- بررسی مسائل و مشکلات مسکن مهر در خصوص تأمین منابع مالی آنان با حضور مسؤولین ذی‌ربط

چهارشنبه

1/7/1394

30/7

جلسه هيأت رئيسه كميسيون، بررسي طرح‌ها و لوايح و اخبار اقتصادي روز


4- كميسيون امنيت ملي و سياست خارجييكشنبه

29/6/1394

14

بررسي آخرين اخبار و تحولات منطقه با حضور مسؤولين مربوطه


كارگروه روابط خارجييكشنبه

29/6/1394

16

بررسي لايحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر (فرعي- چاپ 1511)


كارگروه دفاعييكشنبه

29/6/1394

16

بررسي طرح امتيازبندي تركيبي عوامل ايثارگري (فرعي- چاپ 1529)


5- كميسيون انرژي
يكشنبه

29/6/1394

14 تا 15/14

1- بررسي آخرين اخبار

15/14 تا 30/16

2- ادامه بررسي اساسنامه شركت ملي نفت ايران با حضور مسؤولين و كارشناسان وزارت نفت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان بازرسي كل‌كشور، ديوان محاسبات كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

سه‌شنبه

31/6/1394

7 تا 8

1- جلسه هيأت رئيسه كميسيون

14 تا 15/14

2- بررسي آخرين اخبار

15/14 تا 30/16

3- ادامه بررسي اساسنامه شركت ملي نفت ايران با حضور مسؤولين و كارشناسان وزارت نفت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان بازرسي كل‌كشور، ديوان محاسبات كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

كارگروه نفت، گاز و پتروشيمي

سه‌شنبه

31/6/1394

30/16 تا 30/17

بررسي مزاياي بازيافت آسفالت با حضور مسؤولين وكارشناسان وزارتخانه‌هاي نفت، راه و شهرسازي، شهرداري تهران و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي


6- كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات


يكشنبه

29/6/1394

14 تا 15/14

1- انتخاب تعدادي از اعضاي كميسيون جهت عضويت در كميسيون‌هاي مشترك لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور و طرح تشكيل سازمان قرآن كريم

15/14 تا 15/15

2- رسيدگي به عملكرد بند(ح) تبصره(5) قانون بودجه سال 1394 كل كشور با حضور دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط

15/15 تا 40/15

3- رسيدگي به طرح تعيين تكليف بيمه اعضاي صندوق آينده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمين اجتماعي (چاپ 1519)

40/15 تا 16

4- رسيدگي به طرح امتيازبندي تركيبي عوامل ايثارگري (چاپ 1529)

سه‌شنبه

31/6/1394

14 تا 16

دعوت از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت ارائه گزارش مربوط به وضعيت و نحوه تخصيص اعتبارات رديف‌هاي مختلف قانون بودجه سال 1394 كل‌كشور

كارگروه اجتماعي

شنبه

28/6/1394

8 تا 12

متعاقباً اعلام مي‌گردد.

يكشنبه

29/6/1394

16

بررسي طرح اصلاح بند (الف) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (اصلي- چاپ 1530)

دوشنبه

30/6/1394

8 تا 12

متعاقباَ اعلام مي‌گردد.

كارگروه اقتصادي

سه‌شنبه

31/6/1394

30/6

متعاقباً اعلام خواهد شد.

كارگروه عمومي و دفاعي

سه‌شنبه

31/6/1394

30/6

متعاقباً اعلام خواهد شد.


7- كميسيون بهداشت و درمان


يكشنبه

29/6/1394

14

1- نشست مشترك اعضاي كميسيون با مسؤولين جهاد دانشگاهي در محل پژوهشكده رويان

30/16

2- جلسه كارگروه: ادامه بررسي راهكارهاي اجرائي در جهت كاهش تقاضا و مصرف مواد مخدر در كشور (در محل دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر)

دوشنبه

30/6/1394

10 تا 12

متعاقباً اعلام مي‌گردد.

سه‌شنبه

31/6/1394

50/13

1- دعوت از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت پاسخگويي به سؤال جناب آقاي محمدصالح جوكار نماينده يزد

14 تا 16

2- دعوت از وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت پاسخگويي به سؤالات آقايان:

الف- جبار كوچكي‌نژاد نماينده رشت

ب- فتح الله حسيني نماينده قصر شيرين

پ- جعفر قادري نماينده شيراز

ت- محمد حسن آصفري نماينده اراك

ث- نادر قاضي پور نماينده اروميه (3 فقره)

ج- سيدباقر حسيني نماينده زابل

چ- احمد آريائي نژاد نماينده ملاير (3 فقره)

ح- شكرخدا موسوي نماينده اهواز 

خ- عبدالكريم هاشمي نماينده ميناب

د- عوض حيدر پور نماينده شهرضا

ذ- محمدعلي مددي نماينده ميانه

ر- حامد قادرمزي نماينده قروه

ز- حسينعلي حاجي نماينده شاهين‌شهر

ژ- مجيد جليل سرقلعه نماينده لردگان


8- كميسيون شوراها و امور داخلي كشوريكشنبه

29/6/1394

14

1- بررسی اخبار

30/14

2- انتخاب اعضاء برای کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

40/14

3- طرح شورای‌عالی استان‌ها در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (15) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
(چاپ 1364)

30/15

4- طرح شورای‌عالی استان‌ها در خصوص بند (3) ماده (28)  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (چاپ 1365)

دوشنبه

30/6/1394

10

كارگروه مشاورين

سه‌شنبه

31/6/1394

 

متعاقباً اعلام خواهد شد.


9- كميسيون صنايع و معادن


يكشنبه

29/6/1394

14 تا 30/18

1- اخبار

2- بررسي لايحه حفاظت، احياء ومديريت تالاب‌هاي‌كشور (فرعي- چاپ1504)

3- گزارش رئيس دانشگاه فني و حرفه‌اي و رئيس انجمن ارتباط صنعت و دانشگاه از عملكرد و برنامه‌هاي آتي

4- بررسي وضعيت صنعت برق كشور و مسائل و مشكلات توليدكننده‌هاي خصوصي برق با حضور اعضاي هيأت‌مديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق


سه‌شنبه

31/6/1394

14 تا 18

1- اخبار

2- بررسي وضعيت فعلي و استرات‍ژي و برنامه‌هاي صنعت پتروشيمي‌كشور در شرايط پساتحريم با حضور وزير نفت و تشكل‌هاي خصوصي فعال در حوزه مذكور

3- دعوت از وزير صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگويي به سؤالات:

الف- آقاي ابوالقاسم جراره نماينده بندرعباس و حاجي‌آباد (دو فقره)

ب- آقاي محسن بيگلري نماينده سقز و بانه

پ- آقاي عباس رجائي نماينده اراك و كميجان

ت- خانم حليمه عالي نماينده سيستان

ث- آقاي غلامرضا اسدالهي نماينده تربت‌جام و تايباد

10- كميسيون عمران
يكشنبه

29/6/1394

14

1- اخبار

15/14

2- بررسی طرح اصلاح ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (فرعی- چاپ 1503)
يكشنبه

29/6/1394

45/14

3- بررسی لایحه حفاظت از خاک (فرعی)- (مورد ارجاعی ماده 19) (چاپ 1429)

4- انتخاب 7 نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپ 1415)

15

5- دعوت از جناب اقاي سيدابوالفضل رضوي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور جهت استماع برنامه‌‌هاي نهاد رياست‌جمهوري در توسعه‌روستايي و محروميت‌زدايي مناطق كشور با حضور مسؤولين وزارتي ذي‌ربط

سه‌شنبه

31/6/1394

7 تا 8

1- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

14

2- اخبار

15/14

3- دعوت از جناب آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت جهت :

الف- پاسخگويي به سوال سركارخانم زهره طبيب‌زاده نماينده تهران، اسلامشهر، ري، شميرانات و پرديس

ب- بررسي مسائل مرتبط با صنوف بخش ساختمان و مسكن و صنايع وابسته

4- دعوت از جناب آقاي گودرزي وزير ورزش و جوانان جهت پاسخگويي به سوال جناب آقاي جليل جعفري نماينده خلخال

5- دعوت از جناب آقاي ربيعي وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي  جهت پاسخگويي به سوال جناب آقاي عباس صلاحي نماينده تفرش


كارگروه‌حمل و نقل

دوشنبه

30/6/1394

14 تا 16

بررسي روند رسيدگي به سانحه آنتونوف

11- كميسيون فرهنگييكشنبه

29/6/1394

14 تا 16

1- اخبار فرهنگي

2- بحث و بررسي پيرامون برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)

دوشنبه

30/6/1394

9

متعاقباً اعلام خواهد شد.

سه‌شنبه

31/6/1394

14 تا 16

1- اخبار فرهنگي

2- ادامه بررسي طرح حمايت ازمديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان) (چاپ 1222)

12- كميسيون قضائي و حقوقي


يكشنبه

29/6/1394

14

1- بررسي لايحه اعاده‌شده معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس

2- بررسي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان

سه‌شنبه

31/6/1394

14

بررسي ابعاد حقوقي برنامه جامع اقدام مشترك بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و كشورهاي گروه 5+1


كارگروه تخصصي حقوق جزا

دوشنبه

30/6/1394

14

بررسي طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي

كارگروه تخصصي حقوق خصوصي

دوشنبه

30/6/1394

10

بررسي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان

كارگروه تخصصي حقوق عمومي

دوشنبه

30/6/1394

14

بررسي لايحه تشكيل واحد پليس قضائي

13- كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعييكشنبه

29/6/1394

14 تا 15/14

1- مروري بر اخبار كشاورزي، آب، منابع طبيعي، محيط‌زيست و هواشناسي

15/14 تا 16

2- ادامه بررسي لايحه حفاظت از خاك (اصلي- چاپ 1429)

3- رسيدگي به طرح حفاظت و صيانت از جنگلها (اصلي- چاپ1472)

4- رأي‌گيري درخواست تقاضاي تعدادي از نمايندگان درخصوص تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت نيرو

سه‌شنبه

31/6/1394

14 تا 15/14

1- مروري بر اخبار كشاورزي، آب، منابع طبيعي، محيط‌زيست و هواشناسي

15/14 تا 40/16

2- دعوت از وزير جهاد كشاورزي جهت پاسخگويي به سؤالات آقايان:

15/14

الف- احمد آريائي‌نژاد نماينده ملاير

25/14

ب- يعقوب جدگال نماينده چابهار، ‌نيك‌شهر و كنارك

35/14

پ- قاسم عزيزي نماينده شازند

45/14

ت- مهدي عيسي‌زاده نماينده مياندوآب،‌شاهين دژ

55/14

ث- سيدحسين نقوي حسيني نماينده ورامين، قرچك و پيشوا

05/15

ج- محمدسعيد اربابي نماينده ايرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بنت و آشار

15/15

چ- عبدالوحيد فياضي نماينده نور و محمودآباد(سه فقره سوال)

30/15

ح- سيدسعيد زمانيان دهكردي نماينده شهركرد

40/15

خ- محمدصالح جوكار نماينده يزد و اشكذر

50/15

د- كمال عليپور خنكداري نماينده قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار

16

ذ- اميرعباس‌سلطاني نماينده بروجن

10/16

ر- سيد عنايت‌اله هاشمي نماينده سپيدان

20/16

ز- سوال مشترك آقايان ايرج عبدي نماينده خرم‌آباد و دوره و الهيار ملكشاهي نماينده كوهدشت

30/16 تا 40/16

ژ- حسين نياز آذري نماينده بابل

هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري كشور

سه‌شنبه

31/6/1394

13

جلسه اعضاي هيأت تحقيق و تفحص

(محل تشكيل جلسه: كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي)