دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/07/19 لغایت چهارشنبه 1394/07/22

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/07/19 لغایت چهارشنبه 1394/07/22


1 دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ موسی الرضا ثروتی نهم، خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
2 دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ مهدی عیسی زاده نهم، آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)
3 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (چاپی : 1199) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 8/7/1393 به تصویب رسید)
4 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (چاپی : )(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
5 گزارش‌کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: بررسی طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته (چاپی : 1507) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 4/5/1394 به تصویب رسید)
6 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: بررسی طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام (چاپی : 1588) (سابقه : 1587, 1582) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 12/7/1394 به تصویب رسید)
7 گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (چاپ: 596) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد: طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 297) (سابقه : 217) (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد: بررسی طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 560)(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد: بررسی لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح (چاپی : 254) (سابقه : 91) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی (چاپی : 395) 
(دراجرای ماده 146 آیین نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان محترم و در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (چاپی : 740) (سابقه : 62)
(در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
13 گزارش کمیسیون عمران درمورد: بررسی طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها (چاپی : 1106) (سابقه : 873) (دراجرای‌ماده104آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
14 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد: بررسی طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (چاپی : 651) (سابقه : 393) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
15 گزارش کمیسیون عمران درمورد: بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 (چاپی : 301) (سابقه : 158) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد: بررسی طرح جرم سیاسی (چاپی : 1097) (سابقه : 751) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
17 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد: بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (چاپی : 1041) (سابقه : 251) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)