Skip to Content

دولت درباره تامین کالاهای اساسی گزارش کتبی دهد

دولت درباره تامین کالاهای اساسی گزارش کتبی دهد


عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: وقتش رسیده است که مجلس از دولت درباره موضوع تأمین کالاهای اساسی درخواست کند تا دولت گزارشی کتبی درباره روند اجرای تأمین کالاهای اساسی مردم به مجلس بدهد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از میزان؛ اکبر رنجبرزاده در ارزیابی خود درباره تامین کالای اساسی از سوی دولت، گفت: در حال حاضر زمان زیادی مبنی بر موضوع تامین کالا‌های اساسی مردم پیرو قانون بودجه گذشته است.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه تا حدودی شاهد ثبات ارز بودیم اما هنوز قیمت‌های کالا‌های اساسی متعادل نشده‌اند و هنوز قیمت‌ها بالا هستند.
این نماینده مجلس افزود: با این حال قانونگذار عنوان کرده است ارزی که در زمینه تامین کالا‌های اساسی اختصاص یافته باید برای مصارف مردم درنظر گرفته شود لذا در حال حاضر تفاوت قیمت تامین کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار، کاملا فاحش است.
وی با بیان اینکه مردم باید در تامین کالا‌های اساسی احساس امنیت کنند، بیان داشت: دولت هنوز به طور شفاف در تامین کالا‌های اساسی اقدام نکرده است و حق مردم به هر شکلی که شده باید برگردد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتش رسیده است که مجلس از دولت درباره موضوع تامین کالا‌های اساسی درخواست کند تا دولت گزارشی کتبی درباره روند اجرای تامین کالا‌های اساسی مردم به مجلس بدهد.
وی بیان داشت: دولت اگر در این موضوع از قانون استنکاف کند نیاز است این موضوع به مراجع ذی صلاح ارجاع شود.