Skip to Content

راهنمایی و رانندگی شریک تقصیر در تصادفات می‌شود

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: با اصلاحیه‌ای که در دستور کار این کمیته برای قانون راهنمایی و رانندگی است، این اداره، در صورت کوتاهی در انجام وظایف، شریک تقصیر در تصادفات می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از فارس، ابوالفضل ابوترابی رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دستور کار این کمیته برای دو اصلاح در قانون راهنمایی رانندگی خاطرنشان کرد: طبق اولین پیشنهاد اصلاحی در صورتی که راهنمایی و رانندگی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، بخشی از تقصیر تصادف و سانحه به گردن این نهاد خواهد افتاد.

ابوترابی در این باره اظهار داشت: به‌عنوان مثال، امروز وضعیت آشفته موتورسواران در همه شهرها زیر نظر راهنمایی و رانندگی قرار دارد، ولی اقدامی در این باره نمی‌کند که به نظر ما نوعی کوتاهی است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح دیگر قانون راهنمایی و رانندگی که در کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس مطرح است، این است که در صورتی که موتورسواری براثر سانحه در حین راندن موتور، ضربه مغزی و فوت شد، در صورت همراه نداشتن کلاه ایمنی بخشی از تقصیر حادثه به گردن خود او خواهد بود.