Skip to Content

رای موافق مجلس به استفساریه ای درباره تبدیل وضعیت استخدامی

رای موافق مجلس به استفساریه ای درباره تبدیل وضعیت استخدامی


شرایط تغییر وضعیت استخدامی قانون پنج ساله مشمول افراد مذکور در قانون جامع ایثارگران می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط تغییر وضعیت استخدامی قانون پنج ساله مشمول افراد مذکور در قانون جامع ایثارگران نیز می شود.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح استفساریه تبصره یک بند ز ماده ۸۷ قانون پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

در متن این استفساریه آمده است که آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی و پیمانی به رسمی قطعی مقرر در تبصره یک بند ز ماده ۷۸ قانون پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خدمت خود به رسمی قطعی می باشد که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه های مشمول ماده دو قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران نیز شده اند را شامل می شود؟

پاسخ بلی است.